huurder

Lees hieronder de meest gestelde vragen.

Heeft u een reparatieverzoek?

Vul hier het formulier in

Noodgeval / spoedreparatie?

Bel 035 52 87 888.

meest gestelde vragen

onderhoud huurwoning:

Algemeen:
Onderhoud en reparatie als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning (moedwillig), vernieling of onjuist gebruik door de huurder. Onderhouden, herstellen, vervangen  en eventueel verwijderen van de door huurder aangebrachte voorzieningen. Verhelpen van stroringen, gebreken en gevolgschade voorzieningen enof veranderingen die door de huurder zelf zijn aangebracht.

 

Aanrecht:
Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervangen van rooster in de gootsteen.

 

Afvoerkanalen:
Vegen, al dan niet verrekend via de servicekosten.

 

Afvoerstop:
Vernieuwen van de afvoerstop.

 

Afzuigkappen:
Onderhoud, reparatie en schoon houden.
Vervangen van de filters.

 

Algemene verlichting:
Vervangen van lampen, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Antenne:
Onderhouden van, met toestemming geplaatste (schotel)- antennes.

 

Bad:
Vervangen of vernieuwen van badgarnituur of onderdelen daarvan.

 

Behang:
Aanbrengen en verwijderen van behang.

 

Berging:
Binnen schilderwerk.
Schoonhouden.

 

Bergingsingang:
Schoonmaken al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Bestrating:
Regelmatig verwijderen van onkruid, al dan niet verrekend via de servicekosten.
Vervangen van gebroken tegels.
Ophalen herstellen van verzakte bestrating.

 

Brandblusser:
Onderhoud van de brandblussers in de woning (voor zover aanwezig).
Briefkasten:
Onderhoud en reparatie, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Brievenbus:
Vervangen of vernieuwen van de brievenbus of onderdelen daarvan.

 

Carport:
Vervangen of vernieuwen van onderdelen.

 

Computeraansluiting:
Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de computeraansluiting of vergelijkbare onderdelen van datanetwerken.

 

Dak:
Reparatie die noodzakelijk is t.g.v. het betreden van het dak door de bewoners of derden.
Schoonhouden daken en dakgoten, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Deurbel:
Vastzetten en vastschroeven.
Vervangen of vernieuwen van de deurbel of onderdelen daarvan.

 

Deuren:
Herstellen van binnendeuren.
Schilderen van binnendeuren alsmede de binnenkant van de buitendeuren.
Vervangen van glas in binnendeuren.

 

Deurknoppen:
Vastzetten en vastschroeven.
Vervangen of vernieuwen van deurknoppen of onderdelen daarvan.

 

Douche:
Vervangen van douchegarnituur of onderdelen daarvan.

 

Drempels:
Vastzetten of vastschroeven.

 

Elektriciteit:
Reparaties aan elektrische installaties door overbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen.
Vastzetten en vastschroeven van elektrische schakelaars.
Vervangen en vernieuwen van elektrische schakelaars of onderdelen daarvan.
Vervangen van zekeringen en stoppen.

 

Erfafscheidingen:
Rechtzetten en rechthouden van erfafscheidingen.
Regelmatig verven of beitsen van houten erfafscheidingen.
Vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen.

 

Gaskranen-leidingen:
Reparatie of vervanging van gasleidingen tot de meter voor zover die door de huurder zijn aangebracht.

 

Gemeenschappelijke ruimten:
Schoonhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Geverfde onderdelen:
Wassen en schoonhouden.

 

Goten:
Regelmatig schoonhouden, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Graffiti:
Verwijderen, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Hang- en sluitwerk:
Binnendeuren en ramen, vervangen of vernieuwen van hang- en sluitwerk of onderdelen daarvan.

 

Hemelwaterafvoeren:
Regelmatig schoonhouden, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Houtwerk binnen:
Plamuren, schuren en opvullen van gaatjes en butsendeuken.
Schilderen kozijnen, deuren en overig.

 

Houtwerk buiten:
Wassen en schoonhouden van geverfd houtwerk en ander geverfde onderdelen, al dan niet verrekend via de servicekosten.

 

Kasten:
Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten, losse kasten en kastwanden incl. hang- en sluitwerk.

 

Keuken:
Bijstellen sluitingen deurtjes.
Onderhoud scharnieren.

 

Kozijnen:
Wassen en onderhouden, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Kranen:
Gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en zo nodig ontkalken.
Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.
Het vervangen van kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen.

 

Lampen:
Vervangen van lampen aan de binnenzijde van het woonruimtegedeelte.
Vervangen lampen in de gemeenschappelijke ruimten, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Leuningen:
Aanbrengen, onderhoud en reparatie van trapleuningen in de woning.

 

Ligbad:
Schoonhouden en kleine reparaties.

 

Muren binnen:
Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheuren.
Witten of behangen.

 

Ongedierte:
Bestrijding voor zover de aanwezigheid geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte.

 

Opritten:
Regelmatig verwijderen van onkruid, al dan niet verrekend in de servicekosten.
Vervangen van gebroken tegels.
Ophalenherstellen van verzakte bestrating in de oprit.

 

Plafonds:
Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheuren.
Witten van de plafonds.

 

Planchet:
Onderhoud inclusief vervanging bij beschadiging.

 

Plinten:
Onderhoud, schilderen, repareren en indien nodig vervangen.

 

Riolering:
Schoonhouden of ontstoppen van binnenriolering tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte tot aan het gemeenteriool dan wel het hoofdriool. 

 

Roosters:
Schoonhouden, vervangen of vernieuwen van vloer- en plafondroosters of onderdelen daarvan.

 

Ruiten:
Vervangen van ruiten.
Glasverzekering:
Wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Schimmelvorming:
Verwijderen van schimmelvorming ten gevolge van slecht of onvoldoende ventileren.

 

Schoorstenen:
Vegen van privé schoorstenen.
Vegen van gemeenschappelijke schoorstenen installaties al dan niet verrekend in de servicekosten.
Vegen van schoorstenen bij een open haard.

 

Septictank:
Legen.

 

Sifon:
Schoonhouden en ontstoppen.

 

Sleutels:
Het laten maken van nieuwe sleutels na zoek raken of beschadigen.
Vervangen of vernieuwen van sleutels van binnen- en buitensloten.

 

Spiegels:
Vervangen van spiegels.

 

Stucwerk:
Herstel van stucwerk, in de zelfde structuur, na beschadiging door zelfwerkzaamheid.

 

Tegels binnen:
Repareren of vervangen van wand- enof vloertegels na beschadiging.

 

Telefoonaansluiting:
Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de telefoonaansluiting.

 

Terrassen:
Regelmatig verwijderen van onkruid, al dan niet verrekend in de servicekosten.
Vervangen van gebroken tegels.
Ophalenherstellen van verzakte bestrating van het terras.

 

Tochtwerende voorzieningen:
Aanbrengen, onderhouden en vernieuwen.

 

Toilet:
Vervangen of vernieuwen van toiletgarnituur of onderdelen daarvan.
Vervangen van binnenwerk van stortbak.
Vervangen van vlotter in de stortbak.

 

Trappen:
Onderhouden van trappen en uitvoeren van kleine reparaties.

 

Tuin:
Egaliseren of ophogen.
Opbrengen van teelaarde.
Regelmatig maaien van het gras.
Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen.
Regelmatig verwijderen van onkruid.
Vervangen of verwijderen van beplanting welke is doodgegaan.

 

TV:
Aanleggen, vervangen of vernieuwen van kabelaansluiting.

 

Vensterbanken:
Klein dagelijks onderhoud en reparaties.

 

Ventilatie:
Schoonhouden van de roosters.
Vervangen van filters.
Zo nodig vegen van ventilatiekanalen, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Verwarming:
Bijvullen van het water (min 1,2 Bar) van de verwarmingsinstallatie, al dan niet verrekend in de servicekosten.
Opnieuw opstarten na uitval, al dan niet verrekend in de servicekosten.
Periodiek ontluchten, al dan niet verrekend in de servicekosten.
Periodiek onderhoud, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Vlaggenstokhouder:
Vervangen of vernieuwen van onderdelen.

 

Vloeren:
Onderhoud en reparatie van de door huurder aangebrachte vaste vloerafwerking.

 

Vloerluik:
Gering en dagelijks onderhoud en toegankelijk houden van de kruipruimte.

 

Vuilstortkoker:
Onderhoud en reparatie, al dan niet verrekend in de servicekosten.

 

Wandcontactdozen:
Vastzetten en vastschroeven.
Vervangen of vernieuwen van wandcontactdozen of onderdelen daarvan.

 

Wastafel:
Schoonhouden.

 

Waterleiding:
Ontkalken.

 

Zinkputten:
Legen.

 

Zwerfvuil:
Regelmatig verwijderen.

opzeggen huurwoning:

Inspectierapport
Bij aanvang van de huurovereenkomst is een inspectierapport opgemaakt van de door u gehuurde woning. U bent gehouden de woning op te leveren in dezelfde staat als waarin u de woning heeft aanvaard. Dit zal na de beëindiging van de huurovereenkomst door één van onze medewerkers worden gecontroleerd. Indien niet naar genoegen is opgeleverd zal verhuurder zelf herstelwerkzaamheden verrichten voor rekening van u.

De volgende categorieën zijn mogelijk:
A. dit betreft schade, gebreken of door U aangebrachte wijzigingen van de woning die onherroepelijk door U moeten worden hersteld of teruggebracht in de oorspronkelijke staat;
B. dit betreft door U aangebrachte wijzigingen of voorzieningen die gehandhaafd kunnen blijven mits de nieuwe huurder deze wenst over te nemen inclusief het onderhoud ervan. De nieuwe huurder is nooit verplicht tot overnamen.
Overname is alleen mogelijk als voor het einde van de huur een nieuwe huurder bekend is. Is dat niet het geval dan dient U de wijzigingen en voorzieningen alsnog te verwijderen en de woning in de oorspronkelijke staat te brengen. Indien dit niet voor het einde van de huur is geschied, zal de verhuurder dit voor Uw rekening uitvoeren.
C. dit betreft wijzigingen waarvan de verhuurder door natrekking eigenaar wordt en die (zonder vergoeding) gehandhaafd kunnen blijven. De verhuurder zal het onderhoud ervan verrichten.

U bent volgens het huurcontract verplicht bij het einde van de huurovereenkomst de door U gehuurde woning geheel ontruimd, schoon en in de oorspronkelijke staat op te leveren. De volgende punten dienen hierbij in acht te worden genomen.

 

1. Behang-, witsel- en schilderwerk
Het behang-, witsel- en schilderwerk behoren in een dusdanige staat te verkeren dat de woning direct opnieuw verhuurd kan worden. De oorspronkelijke staat van de woning is daarbij uitgangspunt. De wanden voorzien van structuurverf, granol o.i.d. dienen vlak en behangklaar opgeleverd te worden, waarbij de reeds behangen wanden voorzien dienen te blijven van (onbeschadigd) behang. Plafonds, wanden, deuren en kozijnen mogen niet opgeleverd worden in extreme kleuren (o.a. zwart, paars, bruin). Stickers moeten verwijderd worden, waarbij eventuele onderliggende beschadigingen hersteld dienen te zijn.

 

2. Beschadigingen
Bij de vóórinspectie is het niet altijd mogelijk alle beschadigingen in de woning te constateren, meestal is deze immers nog in bewoonde staat. Voor zover mogelijk zullen deze beschadigingen schriftelijk vastgelegd worden. Beschadigingen die pas bij de na-controle blijken of die door de verhuizing ontstaan zijn, dienen ook door U hersteld te worden.

Het gaat onder andere om de volgende zaken:
a. vloeren, wanden, plafonds, deuren, ramen en kozijnen dienen zonder gaten en andere beschadigingen te zijn; de in de woning standaard aanwezige spuitwerk-/granolwanden en plafonds mogen niet door de huurder zelf gerepareerd worden;
b. wandtegels die ontbreken of beschadigd zijn, moeten vervangen worden door tegels in dezelfde kleur en soort;
c. stopcontacten en schakelaars moeten goed functioneren en vastzitten; de lichtpunten dienen voorzien te zijn van een afdekplaatje;
d. indien een wastafel, fonteintje en toiletpot kapot of gescheurd is, dienen deze vervangen te worden in dezelfde kleur en soort.

 

3. Vloerbedekking en gordijnen
Het is in principe mogelijk dat U vloerbedekking en gordijnen laat overnemen door de nieuwe huurder. Deze overname is, zoals in de bevestigingsbrief staat, geheel onverplicht. Wel moet de overname bij ons vroegtijdig bekend zijn omdat wij anders de woning op Uw kosten leegruimen. Indien geen nieuwe huurder bekend is, zult U de woning geheel ontruimd moeten achterlaten.

 

Ten aanzien van de vloerbedekking geldt nog het volgende:
- ook alle lijmresten moeten verwijderd zijn;
- bij beschadigingen zal de vloer geëgaliseerd moeten worden
- plavuizen en parket mogen overgenomen worden mits U hier toestemming voor heeft gevraagd of gekregen; 

 

4. Gas-, water- en elektrische installatie
Het komt voor dat huurders wijzigingen aanbrengen in de gas- en waterleidingen en elektrische installatie. Door deze wijzigingen mag de kwaliteit, met name in verband met de veiligheid, niet in het geding komen.

Indien is voldaan aan alle voorschriften (o.a. GAVO, NEN 1010 en de voorschriften van nutsbedrijven) is het mogelijk dat de verhuurder de uitbreidingen (zonder vergoeding overigens) handhaaft. Indien onze medewerker constateert dat dit niet het geval is, dan dient U de installatie(s) door een erkend installateur in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dienen de meters bij de desbetreffende instanties opgezegd en afgesloten te worden.

 

5. Overige wijzigingen
Bij wijzigingen in, op of aan het gehuurde gelden de volgende regels:
a. blijvende wijzigingen die in het verleden door ons zijn goedgekeurd kunnen blijven indien e.e.a. volgens de voorwaarden zijn aangebracht;
b. wijzigingen die wij schriftelijke hebben goedgekeurd onder de voorwaarde dat e.e.a. bij het einde van de huur weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, dienen verwijderd te worden;
c. wijzigingen waarvoor geen goedkeuring is gevraagd of gegeven, moeten in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Dit betreft onder meer:
- verwijderde keukenkastjes, tussenwanden, stofdorpels, plinten, deuren,
- deurknoppen, wastafels;
- binnenwanden, kasten;
- een ligbad, een ander keukenblok, extra tegelwerk, schrootjeswanden, betimmerde plafonds.

Ten aanzien van de wijzigingen genoemd onder 5b en 5c bestaat de mogelijkheid dat deze door de verhuurder of de nieuwe huurder (als deze bekend is) worden overgenomen. Een en ander moet dan wel voor de verhuurder acceptabel zijn, zie punten 3 en 4.

 

6. Sleutels
Deze dienen aan onze medewerker overhandigd te worden bij de eindinspectie. Alle binnendeur- en kastsleutels dienen in de betreffende deuren te worden gestoken.
Bij het niet inleveren van de sleutels wordt voor de eerste sleutel € 25,-- en voor elke volgende sleutel € 5,-- in rekening gebracht. Datzelfde geldt als sleutels niet blijken te passen. Voor het laten bijmaken van certificaatsleutels bedragen de kosten € 25,-- per sleutel.

Sleutels mogen nooit door huurders onderling uitgewisseld worden of aan kandidaat-huurders worden overhandigd.

 

7. Diversen
Verder wijzen wij u erop dat ook aan U in rekening zullen worden gebracht de kosten, welke gemoeid zijn met:

a. Het verwijderen van alle vloerbedekking (incl. lijmresten) welke achtergelaten wordt, tenzij bij het inleveren van de sleutels een schriftelijke verklaring van de nieuwe huurder wordt overlegd waaruit blijkt van welke vertrekken hij de vloerbedekking heeft overgenomen.
b. Het verwijderen van alle voorwerpen, welke worden achtergelaten in, op of aan de woning, garage en berging.
c. Het schoonmaken van de woning, berging en dergelijke.
d. Het uitvoeren van alle gebreken die het gevolg zijn van een niet correcte bewoning, ook gebreken die hiervoor niet zijn genoemd.

 

Beëindiging van de huurovereenkomst door opzegging dient te geschieden:

-          Per deurwaardersexploot of aangetekende brief en

-          met ingang van de dag waarop een nieuwe betaalperiode aanvangt en

-          met inachtneming van een opzegtermijn.

De opzegtermijn is gelijk aan de duur van de betaalperiode, maar is voor een opzegging door huurder niet korter dan één maand en niet langer dan drie maanden en voor een opzegging door de verhuurder niet korter dan drie maanden.

geen antwoord op uw vraag gevonden?

Stuur een e-mail naar info@goedesteen.nl of bel 035 52 87 888.

reparatieverzoek

persoonsgegevens

adres- en contactgegevens

wanneer kunnen we u het beste bereiken?*

wat is uw reparatieverzoek?

Voeg hier een foto toe ter verduidelijking van uw verzoek (max 2 mb)